Samen met uw werkgever kijken naar een hypotheek

Om in aanmerking voor een hypotheek te komen moet je als werknemer een werkgeversverklaring overleggen. De hoogte van je inkomen is namelijk bepalend voor de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen. De hoogte van het hypotheekbedrag met NHG is langer dan die zonder NHG. Er wordt getoetst naar werkelijke hypotheekrente als de hypotheekrente voor jaar of langer wordt vastgezet. Dit betekent dat hoe lager de rente is , hoe hoger het hypotheekbedrag. Bij een duur korter dan 6 jaar wordt er een toetsingsrente genomen van 6%, om mensen te beschermen. Dus iemand die nu een variabele rente betaalt van 3% kan volgens de toetsing 6% betalen. De hypotheekrente kan in dit geval nog met 3% stijgen. Bij een hypotheek met NHG is maximale verstrekking bij iedere hypotheekadviseur in Nederland hetzelfde. Iedereen moet zich namelijk aan dezelfde berekening houden. Bij een hypotheek zonder NHG verschilt de verstrekking veel per geldgever, er is namelijk een tijd geweest dat 8 keer het inkomen aan hypotheek werd verstrekt. De kans dat iemand dan in de toekomst in financi‘le problemen komt is groot.

veilig lenen met bkr

Werkgeversverklaring

De werkgever verklaart in de werkgeversverklaring dat de werknemer in vast dienstverband is of niet en wat zijn totale inkomen is. Wanneer een werknemer geen vast dienstverband heeft moet de werkgever een intentieverklaring invullen. Hierin verklaart de werkgever dat bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden na be‘indiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, hij aan de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt. De werkgever is de enige die de werkgeversverklaring in mag vullen. Desondanks komt het vaak voor dat de verklaring niet volledig wordt ingevuld en dat er bepaalde vragen nog openstaan, maar als werknemer mag je deze vragen niet zelf aankruisen. De werkgeversverklaring zal in dat geval nietig verklaard worden en zal opnieuw moeten worden ingevuld. Met de werkgeversverklaring kan de hypotheekadviseur aan het werk.

hypotheek en werkgever

Zelfstandige

Als zelfstandige moet je de balans, verlies- en winstrekening en de aangifte voor de Inkomstenbelasting overleggen. Veel geldgevers nemen de gemiddelde winst voor belasting over de laatste 3 jaar. Als de winst over het laatste jaar lager is dan het gemiddelde wordt meestal dit bedrag als uitgangspunt genomen.

Flexwerkers en freelancers

Ook flexwerkers en freelancers kunnen een hypotheek krijgen. Net als een zelfstandige moet je het inkomen over de laatste 3 jaar aantonen. Desondanks zijn er minder geldgevers die aan flexwerkers en freelancers een hypotheek willen verstrekken.

Hypotheekadviseur

Met het juiste inkomen kan de hypotheekadviseur aan de slag. Voordat hij verschillende hypotheekberekeningen gaat maken is het handig om eerst alle hypotheekvormen goed uitgelegd te krijgen. Je krijgt dan een goed beeld wat de voor- en nadelen van iedere hypotheekvorm zijn.