Snel maandlasten hypotheek aanpassen

Een hypotheek oversluiten heeft alleen zin als de maandlasten een stuk minder worden. De te maken oversluitkosten moeten worden terugverdiend door de lagere maandlast, hoe sneller dat gebeurt hoe aantrekkelijker het is om je hypotheek over te sluiten. Er zijn constructies waarbij het op het eerste gezicht aantrekkelijk lijkt om je hypotheek over te sluiten, maar achteraf blijkt het tegendeel waar te zijn en is goedkoop duurkoop geworden. Vaak krijgt de hypotheekadviseur de schuld, terwijl hij de klant wel degelijk op de risicoÕs heeft gewezen. Daarnaast zijn er veel mensen in Nederland verplicht hun hypotheek over te sluiten naar een risicovolle hypotheekvorm, omdat ze de maandelijkse hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen.

veilig lenen met bkr

Lagere hypotheekrente

Een hypotheek oversluiten voor een lagere hypotheekrente betekent dat de maandlasten naar beneden gaan. Bij een spaarhypotheek is dit voordeel minder, omdat er een hogere spaarpremie voor de polis moet gaan worden. Het meeste voordeel van een lagere hypotheekrente heb je bij de beleggingshypotheek. Nadeel van oversluiten zijn de oversluitkosten, die meestal worden meegenomen in de nieuwe, hogere hypotheek.

Langer vastzetten

Vooral als de hypotheekrente volgens de kenners laag is, kiezen veel mensen ervoor om hun rente voor een lange periode vast te zetten. Het maandelijks voordeel in de eerste jaren is minder, maar er is meer zekerheid voor de toekomst. Het voordeel of nadeel is nu moeilijker te berekenen.

Verzekeringspolis

Bij het oversluiten van vooral een beleggingshypotheek heb je te maken met een lopende verzekeringspolis. Afhankelijk van de nieuwe geldgever is het mogelijk om de oude polis mee te nemen. De polis wordt dan eventueel aangepast aan de nieuwe voorwaarden die de geldgever eist. Het voordeel van het verpanden van de lopende polis is dat er niet opnieuw kosten berekend worden. De kostenstructuur van een verzekeringspolis is in de eerste jaren nogal hoog. Meestal wordt in de eerste 5 jaar een verlaagd investeringspercentage genomen van de spaarpremie. Na het vijfde jaar wordt dan het spaarbedrag verhoogd waardoor de waarde in de polis sneller stijgt.

Oude polis

Het is niet verstandig om een lopende verzekeringspolis af te kopen. De waarde wordt dan wel overgemaakt naar je rekening, maar je moet dan wel weer een nieuwe verzekeringspolis afsluiten, waardoor je weer te maken krijgt met kosten die in rekening worden gebracht. Het is niet altijd mogelijk om de oude polis mee te nemen, de nieuwe geldgever verplicht je dan om een polis bij hem af te sluiten. Om niet helemaal opnieuw te moeten beginnen is het verstandiger om de waarde van je oude polis over te hevelen naar de nieuwe polis. Ook nu voorkom je niet dat in de eerste jaren kosten worden doorberekend, waardoor de waarde opbouw minder snel toeneemt. Besluit je de oude polis af te kopen, dan is de uitkering alleen belastingvrij als deze lager is dan de betaalde premies. Is dit niet van toepassing dan wordt het hogere bedrag progressief belast. Hiervan is alleen sprake als niet wordt voldaan aan de KEW voorwaarden. Het oversluiten van een hypotheek kan dus behoorlijk nadelig zijn voor een lopende polis.

maandlasten hypotheek verlagen

30 jaar

Een ander nadeel van oversluiten is dat de hypotheekrente voor een maximale duur van 30 jaar fiscaal aftrekbaar is als er sprake is van aankoop of verbetering van de eigen woning. Door een nieuwe polis af te sluiten voor een nieuwe duur van 30 jaar vindt de uitkering van de polis pas plaats nadat de 30 jaar van fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente is verstreken. De gevolgen zijn dan erg negatief, want een aantal jaren heb je dan geen fiscaal rente voordeel meer. Het is verstandig om rekening te houden met de maximale periode dat de hypotheekrente nog aftrekbaar is. Om het oversluiten van een hypotheek aantrekkelijker te maken, is niet alleen een lagere hypotheekrente van belang, maar ook een langere maandpremie van de polis zal de beslissing be•nvloeden. Om de maandpremie van de nieuwe polis zo laag mogelijk te houden wordt vaak voor een nieuwe duur van 30 jaar afgesloten.

Prognose

Iemand die een beleggingspolis kiest is afhankelijk van het rendement van zijn gekozen beleggingsfonds. Een geldgever heeft namelijk verschillende beleggingsfondsen waaruit gekozen kan worden. Al jaren wordt door de hypotheekadviseurs een rendement van 8% als prognose in hun berekeningen gehanteerd. Vooral in slechte beurstijden twijfelen veel mensen of 8% haalbaar is. In het geval de beurs constant stijgt, zijn veel mensen juist van mening dat 8% een te laag percentage is. In ieder geval kan een adviseur de hoogte van de maandpremie bepalen door het invoeren van het prognose rendement. Hoe hoger dit percentage wordt genomen, hoe lager de maandpremie. Vooral als de beurskoersen flink stijgen, zullen mensen hier niet zo snel bij stilstaan. Het is verstandig om regelmatig met je hypotheekadviseur om de tafel te gaan zitten en de rendementen door te nemen. Neem hierbij ook je toekomstig pensioen mee.

Dekking in polis

De maandpremie van een beleggingspolis is afhankelijk van de dekking bij overlijden, het eindbedrag, de leeftijd van de verzekerde en de administratiekosten van de maatschappij. Om de maandpremie te verlagen, is een verlaging van de overlijdensdekking en einduitkering ook een mogelijkheid. In de berekening wordt dan meegenomen dat het geen probleem is om een bepaald bedrag van de hypotheek niet af te lossen.