Nieuwe hypotheek bij de Hypotheker

Voorheen was het niet mogelijk om een lopende hypotheek zonder NHG over te sluiten naar een hypotheek met NHG. Nu dit wel mogelijk is, maken veel mensen hier gebruik van. Het voordeel is dat de hypotheekrente van de hypotheek met NHG gemiddeld 0,4% lager is dan een tophypotheek zonder NHG. Er is sprake van een tophypotheek als het hypotheekbedrag hoger is dan 100% van de executiewaarde. Het nadeel zijn de voorwaarden met betrekking tot de dekking bij overlijden en de verplichte aflossing op de einddatum. Deze vervallen wanneer er sprake is van een flinke overwaarde, waardoor het mogelijk is een volledige aflossingvrije hypotheek te nemen met NHG. Zolang de huidige hypotheek bij het oversluiten niet hoger wordt dan 100 duizend euro is een volledig aflossingsvrije hypotheek mogelijk. Het is gemakkelijker een hypotheek zonder NHG over te sluiten naar een hypotheek met NHG als de waarde van de woning hoger is dan de huidige hypotheek. In dit geval mag de hypotheek niet hoger worden dan het maximale bedrag dat NHG dat jaar garandeert. Het wordt een stuk lastiger als de waarde van de woning lager is dan het hypotheekbedrag, want de nieuwe hypotheek met NHG mag dan niet hoger zijn dan de waarde van de woning inclusief de oversluitkosten.

lening afsluiten contant geld

Box 1 of box 3

Afhankelijk van de soort oversluiting zijn de gemaakte kosten eenmalig fiscaal aftrekbaar of niet. Daarnaast is het zeer belangrijk hoeveel van deze kosten bij het meefinancieren in de nieuwe hogere hypotheek in box 1 vallen of in box 3. De meest voorkomende oversluitingen zijn: verhoging van de hypotheek voor onderhoud of verbetering, verhoging van de hypotheek voor consumptieve doeleinden, oversluiten met verhoging voor onderhoud of verbetering, oversluiten met verhoging voor consumptieve doeleinden, oversluiten zonder verhoging. Bij verhoging van de hypotheek voor onderhoud of verbetering zijn er 2 mogelijkheden. Je kunt een tweede hypotheek nemen of als er een hogere inschrijving is, deze gebruiken. Bij een hogere inschrijving kan het bedrag boven de huidige hypotheek worden opgenomen. De geldgever vraagt dan meestal om een taxatierapport om te kunnen beoordelen wat de waarde van de woning op dat moment is. Daarnaast moet de verbouwing worden meegenomen in de taxatie. Er is sprake van een depot voor het verbouwingsbedrag wanneer de hypotheek met NHG wordt afgesloten of als de executiewaarde voor verbouwing niet voldoende is. Het voordeel van hogere inschrijving is dat er niet meer getekend hoeft te worden bij de notaris. Bij een tweede hypotheek moet dit wel gebeuren. In ieder geval zijn de oversluitkosten eenmalig aftrekbaar en is de hypotheekrente over het hogere bedrag ook fiscaal aftrekbaar. Bij verhoging van de hypotheek voor consumptieve doeleinden is precies het tegenovergestelde het geval. NHG is niet mogelijk omdat het een consumptieve lening wordt. De hypotheekrente over het hogere bedrag is niet fiscaal aftrekbaar waardoor er sprake is van box 3. Ook de gemaakte oversluitkosten zijn niet eenmalig aftrekbaar. Je kunt deze verhoging vergelijken met een lening die wordt afgesloten voor het kopen van een auto.

Internet oversluiten

De goedkoopste manier van oversluiten is dit intern te doen bij je huidige geldgever. Je betaalt dan geen boeterente, wat voor veel mensen juist de reden is om hun hypotheek niet over te sluiten. Bij intern oversluiten heb je de volledige medewerking nodig van je geldgever. Deze is niet verplicht mee te werken. Intern oversluiten is mogelijk bij een hogere inschrijving, een tweede hypotheek en bij geld lenen van een derde persoon.

notaris regelen hypotheek

Hogere inschrijving

Mensen met een hogere inschrijving kunnen deze gebruiken om een bedrag op te nemen dat even hoog is als het boetevrije gedeelte. Veel geldgevers hanteren 10% van de hypotheek wat jaarlijks boetevrij mag worden ingelost. Aangezien dit bedrag niet op je bankrekening staat, gebruik je hiervoor de hogere inschrijving. Je neemt als het ware op en lost direct weer af, waardoor het hypotheekbedrag hetzelfde blijft. Dit doe je natuurlijk alleen als je voor het opgenomen bedrag een lagere hypotheekrente kan krijgen. Zolang de rente lager blijft dan van je huidige hypotheek blijf je steeds overhevelen. Het is logisch dat een geldgever niet graag meewerkt aan deze werkwijze. De jaarlijkse kosten voor deze methode zijn de taxatiekosten en de afsluitprovisie. Notariskosten zijn niet van toepassing omdat de notaris bij het passeren al een hoger bedrag heeft ingeschreven. Het is niet verstandig deze koste mee te financieren in je hypotheek, want dan is de hypotheekrente over dit bedrag niet fiscaal aftrekbaar. De nooit zo makkelijke belastingdienst zal in ieder geval niet zo moeilijk doen zolang het hypotheekbedrag hetzelfde blijft onder bepaalde omstandigheden. Zij profiteren hier namelijk ook mee, omdat je een lagere hypotheekrente betaalt is de teruggave ook minder.