Lenen en bewust consmueren

Lenen is natuurlijk geen besparen (integendeel, u moet over een lening rente betalen) maar als u er niet aan ontkomt, kunt u er wel voor zorgen dat u minder belasting hoeft te betalen. Heeft u de beslissing genomen om geld te lenen voor bijvoorbeeld een auto, dan kunt u die lening beter vlak vr het jaareinde afsluiten dan vlak na nieuwjaar. De aangeschafte zaak behoort dan niet tot uw vermogen in box 3, omdat het gaat om roerende zaken voor eigen gebruik, maar de lening verlaagt wel uw vermogen in box 3. Houd er rekening mee dat de eerste €2900 (gehuwden samen �) van een schuld niet in aftrek komt.

online geld lenen

Besparing

Maar hoe kan ik overgaan op besparing? Stel, u koopt een nieuwe auto van €16.000, na inruil. U neemt daarvoor een financiering van €16.000. Leent u nét voor het jaareinde in plaats van begin januari, dan neemt uw vermogen af met ?16.000, want de auto hoeft u niet aan te geven. De autolening vermindert, na aftrek van het niet-aftrekbare deel van €2900, uw belastbare vermogen met €13.100 (€16.000 - €2900). Uw besparing is €157, dat is 1,2% (0,6% per 31 december en 0,6% per 1 januari van het volgende jaar) van €13.100.

online geld lenen

Renteloze lening

Krijgt u via uw werkgever een renteloze of laagrentende lening, dan moet de werkgever volgens de regels een bedrag bij uw inkomen optellen en daarover loonbelasting inhouden. Het gaat om het verschil tussen de overeengekomen rente en 2,5%, het percentage dat in de wet staat en ieder jaar wordt aangepast. Betaalt u geen rente, dan is het bij te tellen verschil dus jaarlijks 2,5% van de lening. Voor een aantal leningen hoeft u niets bij uw inkomen op te tellen, namelijk een lening ter financiering van de aankoop, het onderhoud of de verbetering van uw woning. Ook volgt er geen belastingheffing als u de lening bij uw werkgever gebruikt voor aanschaf van iets waarvoor de werkgever ook een belastingvrije vergoeding had kunnen geven, bijvoorbeeld een computer die u voor 90% of meer voor de dienstbetrekking gebruikt of de inrichting van een telewerkplek. Het rentevoordeel behoort dan niet tot het loon. Als geen van deze situaties zich voordoet, moet de werkgever wel een bedrag tot uw loon rekenen, namelijk 2,5% per jaar verminderd met het bedrag dat u aan uw werkgever aan rente betaalt.