Offerte lening voor de financiering van uw woning

Voordat er een offerte lening woning kan worden aangevraagd; moet het bouwkundig rapport moet zijn opgemaakt door de gemeente, de Vereniging Eigen Huis of een bouwkundig bedrijf, als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bijvoorbeeld een architectenbureau. Ook hier geldt dat degene die het bouwkundig rapport opmaakt, geenszins betrokken mag zijn bij de koop, verkoop of financiering van de woning. Het rapport mag op het momement van offreren niet ouder zijn dan 12 maanden. Alleen dan kan er snel een vergelijking worden gemaakt voor het opstellen van een offerte. Bij de begroting van de kosten voor het noodzakelijk herstel is het uitgangspunt dat derden het herstelwerk uitvoeren, ook als de werkzaamheden in eigen beheer plaatsvinden.

makkelijk geld lenen

Een deel van de lening mag aflossingsvrij zijn. Dit deel mag niet meer dan 50% van de waarde van de woning zijn. Bij aflossingsvormen waarbij het voor aflossing bestemde kapitaal niet van tevoren vaststaat, bijvoorbeeld de beleggingshypotheek, moet het geprognosticeerde eindkapitaal voldoende zijn om (het af te lossen deel van) de lening aan het einde van de looptijd af te lossen. Het eindkapitaal mag worden berekend aan de hand van een brutorendement van maximaal 8%. Brutorendement is het rendement voor aftrek van de kosten. Deze regel voor de berekening van de lening geldt per 2010. Het uitwinnen van zekerheid in de hypotheekmarkt kan zorgen voor een goedkope lening voor uw woning.

offerte lening woning

Een onling lening onder personeelscondities mag bij het stoppen van dienstverband niet opeisbaar zijn. De betalingstermijn moet maandelijks zijn, vooraf of achteraf. Wanneer echter betaling vooraf geschiedt is er geen bezwaar tegen een betalingstermijn van langer dan een maand. Bij een leningdeel van een woning waarvan de rente niet fiscaal aftrekbaar is, moet de geldnemer met verplichte extra aflossingen in eerste instantie dat deel van de lening aflossen. Als een lopende polis of beleggingsovereenkomst wordt meeverbonden aan een lening, kan de opgebouwde (afkoop)waarde worden beschouwd als een eenmalige (premie)korting. Gedurende de periode dat de lening voor een woning meer bedraagt dan 80% van de waarde, moet voor elke eigenaar-bewoner waarvan het inkomen noodzakelijk is voor de verkrijging van de NHG, een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten.