Online BKR check opvragen

Samen met gemeentes introduceren wij de mogelijkheid om een gratis BKR check op te vragen via het internet. Binnen enkele dagen heeft u uw eigen persoonlijke rapport. Via de online tool vult u eenvoudig een aantal gegevens in waarmee u uw rapport aanvraagt. Binnen enkele dagen kunt u op uw persoonlijk pagina om uw BKR toetsing te bekijken. Dit rapport geeft u onder andere inzicht in hoe lang een lening nog doorloopt en welke aflossingsvorm u het beste kan kiezen om zo snel mogelijk afgelost te zijn.

makkelijk geld lenen

Ook de eventuele financiele verplichting uit hoofde van lopende leningen maakt onderdeel van de aanvraaggegevens uit. Consumptieve kredieten worden meteen bij verstekking bij BKR geregistreerd. De gratis BKR toetsing kan per fax en langs elektronische weg plaatsvinden. Toetsing van de kredietvrager vindt plaats door de achternaam, geboortedatum, postcode en huisnummer van de aanvrager op te geven. Hypothecaire leningen worden in beginsel niet geregistreerd, mits de lening bestemd is voor de aankoop van eigen woning. Voor deze informatie hoeft u geen BKR check op te vragen.

online bkr check

Is een kredietvrager bij BKR bekend, dan geeft het BKR toetsantwoord de geregistreerde gegevens weer. Tot de geregistreerde gegevens behoren onder meer het soort krediet, de start- en de einddatum en de hoogte van de verstrekte lening. Is er sprake geweest van achterstand of andere onregelmatigheden, dan is dat bij de desbetreffend kredietovereenkomst zichtbaar (A-codes). Als de kredietvrager niet voorkomt in het bestand, meldt BKR dit eveneens. De BKR toetsing is vaak geintegreerd in de hypotheeksoftware van de geldgever. Hierdoor kan de BKR check online plaatsvinden en krijgt de geldgever direct een beeld van de lopende leningen of verplichtingen en diens betalingsmoraal. Een BKR check via zulke online tools is makkelijk en simpel, weinig kennis over zaken is vereist.